card

ЕВРО ПЛАСТ ХХК

“Евро пласт” ХХК нь 2019 онд байгуулагдсан бөгөөд одоогийн байдлаар 60 гаруй ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ