Чанар стандартыг сайжруулах зорилгоор

A- A A+
Чанар стандартыг сайжруулах зорилгоор

Байгууллагын харилцагч, үйлчилгээний чанар стандартыг сайжруулах,  зорилгоор ‘’Катеринг Астра‘’ ХХК-н менежментийн баг, Horeca Institute, Сorperate Tranning  сургалтын мэргэшсэн байгууллагуудтай хамтран Байгууллагын мэргэшсэн ахлах ажилтнуудад зориулсан зургаан долоо хоногийн сургалтын хөтөлбөрийг амжилттай зохион байгууллалаа.

Сургалтын үр дүнд үйлчилгээний чанар стандартын хэмжүүрт нэг алхамаар ойртон хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдээ шинэ стандартаар үйлчилж эхэллээ.