‘’Сэтгэл дүүрэн’’ аяныг гурван сарын хугацаатай идэвхтэй хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

A- A A+
‘’Сэтгэл дүүрэн’’ аяныг гурван сарын хугацаатай идэвхтэй хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

‘’ Катеринг Астра’’ ХХК нь Үйлчилгээний чанар стандартыг  хэвшүүлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ажлын хүрээнд ‘’Сэтгэл дүүрэн’’ аяныг гурван сарын хугацаатай идэвхтэй хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.